olomouc@detskypruvodcerozvodem.cz, fb Dětský průvodce světem rozvodu

Tereza Vránová, Bc.

Garantka programu pro děti, předsedkyně spolku a lektorka pro Olomouc a okolí

Absolventka Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a CARITAS VOŠs Olomouc, obor Charitní a sociální práce.

Od roku 2007 do roku 2008 pracovala v neziskové organizaci Fondu ohrožených dětí v Olomouci na pozici terénní sociální pracovnice. Od roku 2008 do konce roku 2010 pracovala u Statutárního města Olomouce a začátkem roku 2011 se vrátila zpět na pobočku Fondu ohrožených dětí v Olomouci, kde působila až do doby, kdy byla činnost FOD ukončena. V současné době působí v Mediačním Centru Olomouc (MCOL) na pozici sociální pracovnice.

Komplexní 100hodinový výcvik v mediaci absolvovala u AMČR v roce 2011. Ve stejném roce se účastnila mezinárodního výcviku pokročilých technik mediace, zaměřený na zvládnutí šesti různých modelů (Advanced mediation training: 6 ways in 7 days), vedený jedním z předních evropských mediátorů – dánským advokátem a mediátorem Hansem Boserupem. V roce 2017 absolvovala výcvik v Transformativní mediaci u mediátorů paní Lenky Polákové a Robina Brzobohatého. 

V roce 2013 absolvovala výcvik SANDPLAY (využití herního pískoviště v diagnostice, poradenství a terapii) u Institutu pro výcvik v Gestalt terapii. V roce 2017 si prohloubila znalosti v práci s pískem (SANDPLAY) 100 hodinovým výcvikem se zahraničními lektory paní Helen Wilson a Markem Pearson, který pořádala katedra psychologie Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Institutem Expresivní terapie v Austrálii.

V roce 2012 založila ojedinělý a úspěšný program pro děti z rozvedených rodin, který spolu s týmem odborníků vede a koordinuje doposud. Práci s dětmi v období rozvodu prezentuje na odborných konferencích, besedách, seminářích, aj. V únoru 2013 se účastnila mezinárodní konference v Prešově s názvem „Riešenie sporov v 21. storočí“. V březnu 2015 se aktivně účastnila JOSEFSKÉ SYMPOZIUM – UNIKÁTNÍ PROJEKT PRO RODIČE S DĚTMI ve Křtinách, kde mohla svoji práci prezentovat v rámci workshopu Dětský průvodce světem rozvodu. Od června 2015 začala školit další lektory, kteří mohou realizovat programy pro děti ve svých organizacích v rámci dalších měst v ČR (akutálně jsou to města Olomouc, Přerov, Nový Jičín, Karviná). 

V roce 2017 se z úspěšného programu pro děti stal zapsaný spolek pod názvem Dětský průvodce rozvodem, z.s., který i nadále nabízí podpůrné dětské skupiny, spolupracuje s různými odborníky, neziskovými organizacemi, orgány sociální právní ochrany dětí a účastní se odborných konferencí, aj. Kromě podpůrných skupin nabízí poradenství pro rodiče, jako podporu v jejich obtížné situaci.