tachov@detskypruvodcerozvodem.cz

Markéta Klausová, Mgr.

Lektorka pro město Tachov a okolí

Vystudovala obor speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době zde také dokončuje studium logopedie. Při studiu na gymnáziu působila, jako lektorka primární prevence v organizaci KOTEC o.p.s. Pracovala, jako učitelka ve speciální mateřské škole. Při rodičovské dovolené působila jako sociální pracovník v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Relax v Tachově. V současné době na rodičovské dovolené s nejmladším, třetím dítětem. Absolvovala kurzy Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE I a FIE Basic I).