tachov@detskypruvodcerozvodem.cz

Kristýna Stolcová, Bc.

Lektorka pro město Tachov a okolí

Vystudovala Vyšší odbornou školu v Chebu – obor sociální práce a poté Vysokou školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Přibrami. V letech 2014/15 působila v organizaci KOTEC o.p.s. jako doprovázející osoba pro děti ohrožené sociálním znevýhodněním. Zároveň působila v mateřské škole jako asistent pedagoga. Od roku 2015 do současnosti pracuji jako sociální pracovník v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi v organizaci KOTEC o.p.s. Od roku 2014 se svým psem tvoříme canisterapeutický tým. Absolvovala kurz Kids´ Skills – přístup zaměřený na řešení při práci s dětmi, rodiči a komunitou.