prerov@detskypruvodcerozvodem.cz

Martina Schotliová, Mgr.

Lektorka pro Olomouc a okolí

Absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor speciální pedagogika – dramaterapie (magisterské studium).

V roce 2009 absolvovala psychosociální výcvik (40 výukových hodin) a v roce 2014 seminář týkající se Efektivní komunikace a rodinné diagnostiky pro sociálně právní pracovníky (64 výukových hodin).

Martina působila v divadelním spolku DIVADLA MY, kde pracovala s osobami s mentálním postižením a kombinovanými vadami za pomoci tzv. teatroterapie. V DIVADLE MY se podílela na přípravě divadelních představení a provázení studentů odbornou praxí.

Od září 2007 do května 2010 působila v Centru sociální služeb KLÍČ na pozici sociální pracovník. V roce 2010 byla zaměstnaná jako učitelka v mateřské školce v Týně nad Bečvou. Do roku 2015 působila na Magistrátu města Olomouce, jako kurátor pro děti a mládež a aktuálně pracuje jako vychovatelka v Dětském domově.

Martina od roku 2012 patří do týmu lektorů Dětského průvodce světem rozvodu, jako dramaterapeut.