blazkova@cepp.cz

Marie Blažková, PhDr. et Mgr.

Lektorka pro Nový Jičín a okolí

Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci obor Psychologie a pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci obor Učitelství odborných předmětů pro SZŠ.

Pracuje v Rodinné a manželské poradně v Novém Jičíně. Věnuje se poradenství v oblasti rodinných, partnerských a mezilidských vztahů. Provádí psychologické posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči a lektorsky vede přípravy budoucích náhradních rodičů. Poskytuje poradenství v oblasti náhradní rodinné péče.

Zapojena do projektu Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín- Cochemská praxe. Provádí poradenství pro rodiče v době rozvodu či rozchodu jejich soužití se zaměřením na jejich vzájemnou domluvu na péči o děti. 

Frekventantka dlouhodobého psychoterapeutického výcviku- Solutions focus- Komplexní výcvik v poradenství a terapii zaměřené na řešení- celková dotace 700 hodin (absolvováno 300 hodin).

Z dalšího vzdělávání: 

2013- Jak naplňovat potřeby dítěte a jak pracovat s deficity v potřebách u dětí i dospělých- 16 hodin

2013- Attachment v sociálně právní ochraně dětí- 16 hodin

2014- Edukativní rodičovská terapie- 51 hodin

2015- Znalecké posudky zpracovávané pro soudní řízení při sporech o děti- 8 hodin

2017- Nový způsob práce s dětmi ve věku 6- 12 let v období rozpadu rodiny- 16 hodin

2017- Příprava k mediaci v řešení (po) rozvodové situace- 8 hodin

2018- Dítě v rodičovském sporu- 8 hodin

2018- Týmová spolupráce při řešení rodičovských konfliktů- 8 hodin

2018- Legislativní rámec multidisciplinární spolupráce- 16 hodin

2018- Mediační a facilitační techniky v jednání s rodiči- 16 hodin