lazaridisova@cepp.cz

Martina Lazaridisová, Mgr.

Lektorka pro Nový Jičín a okolí

Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Psychologie. 

Pracuje v Rodinné a manželské poradně v Novém Jičíně. Ve své praxi se věnuje poradenství v rodinných, partnerských a mezilidských vztazích. V oblasti náhradní rodinné péče provádí psychologická posouzení žadatelů o NRP, lektorsky vede přípravy budoucích náhradních rodičů. Poskytuje poradenství pěstounským i adoptivním rodinám, případně zájemcům o NRP. 

Je zapojena do projektu Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín- Cochemská praxe. Provádí poradenství pro rodiče v době rozvodu či rozchodu jejich soužití se zaměřením na vzájemnou dohodu na péči o děti.

Absolventka čtyřletého uceleného systematického výcviku v psychoterapeutickém přístupu Modelu růstu Virginie Satirové v rozsahu 690 hodin.

Z dalšího vzdělávání:

2005- Rodina v procesu změny- integrující přístup v rodinné terapii- 48 hodin

2006- Lektorský seminář NATAMA v oboru přípravy žadatelů o NRP- 28 hodin

2012- ASTRA: Dyadická vývojová psychoterapie- 85 hodin

2014- Edukativní rodičovská terapie- 51 hodin

2015- Znalecké posudky zpracovávané pro soudní řízení při sporech o děti- 8 hodin

2017- Nový způsob práce s dětmi ve věku 6-12 let v období rozpadu rodiny- 16 hodin

2017- Příprava k mediaci v řešení (po) rozvodové situace- 8 hodin

2018- Legislativní rámec multidisciplinární spolupráce- 16 hodin

2018- Týmová spolupráce při řešení rodičovských konfliktů- 8 hodin

2018- Dítě v rodičovském sporu- 8 hodin

2018- Mediační a facilitační techniky v jednání s rodiči- 16 hodin