prerov@detskypruvodcerozvodem.cz

Tereza Chobotská, Mgr.

Lektorka pro Olomouc a okolí

V roce 2017 absolvovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého obor Psychologie (bakalářské studium). V současné době je v posledním ročníku navazujícího magisterského studia. 

Od roku 2015 pracuje jako lektor primární prevence v  P–centru, kde zároveň působí od ledna 2017 jako vedoucí socioterapeutických Klubů pro děti s poruchami chování mladšího školního věku. 

Od roku 2018 působí také jako krizový intervent na Lince důvěry Olomouc, kde současně spolupracuje s InternetPoradnou v sekci internetového poradenství. 

V roce 2016 absolvovala kurz Kompletní krizové intervence (160 hodin). Od září 2018 je účastníkem pětiletého psychoterapeutického výcviku v Kognitivně behaviorální terapii. 

Od ledna 2015 do června 2017 působila jako vedoucí kognitivní terapie pro pacienty uzavřeného oddělení Vojenské nemocnice Olomouc. V lednu 2017 zároveň nastoupila půlroční stáž jako asistentka soudního znalce v oboru klinický psycholog.