.... Ahoj! Jmenuji se skřítek EMOUŠ a na programu Dětský průvodce světem rozvodu se budeme potkávat! Těším se na Vás.

 

Dětský průvodce světem rozvodu

,,Když mi bylo 10 let přišla za mnou moje maminka a řekla mi, že si s tátou nerozumí a rozvedou se. Ten moment si pamatuji dodnes a myslím, že mi v hlavě zůstane navždy. Nerozumněla jsem, co se děje kolem mě a nedovedla si představit, co mi rozvod rodičů přinese do života. Cítila jsem velký smutek a plakala. Mojí mamky jsem se začala ptát na nejrůznější otázky, které se týkaly táty a toho, kdy ho budu vídat. Moje představa byla taková, že už asi nikdy. Táta se odstěhuje někam daleko a už ho nikdy neuvidím. Můj táta mi k tomu nic neřekl. Jen, že budu s maminkou a budeme se vídat......"   Příběh jedné z průvodkyň a zakladatelky programu, která v dětství zažila rozvod rodičů..

Dětský průvodce rozvodem nabízí kroužek pro děti ve věku 7-12let, které jsou vlivem rozvodu/rozchodu rodičů v obtížné a často nesrozumitelné situaci. Jedná se o dětskou doprovázející skupinu, která dětem pomáhá se v situaci zorientovat a lépe ji přijmout. Skupina dětí nabízí sdílení svých myšlenek, přání, pocitů a zkušeností v přátelském, hravém a bezpečném prostoru. Kromě prožitkového prvku, děti v kroužku uzavírají nová přátelství a jsou obohaceny o zjištění, že i někdo jiný může prožívat něco podobného, jako ony samotné.

Kroužek vedou dva lektoři/průvodci, kteří se s dětmi potkávají jedenkrát týdně v délce 90 - 120min dle velikosti skupiny, v celkovém počtu 12 setkání. Skupinku tvoří minimálně 6 a maximálně 12 dětí ve věku 7 – 12let.

Věkové období 6 nebo 7 - 12let bylo vybráno pro jeho hravost, tvořivost a přátelskost, ale také pro možnou rizikovost s ohledem na změny spojené se vstupem do školy, ale i počínajícím obdobím prepuberty, které je náročné ve smyslu utváření se a prosazování svojí identity a názoru. Věkové rozpětí vnáší do skupinky dětí různorodost názorů, pohledů a zkušeností. Děti nejsou do ničeho tlačeny, mohou se do připravených aktivit zapojit, anebo být jen posluchači. Důležité je, aby se dítě v kroužku cítilo dobře, dostalo se mu podpory a pocitu bezpečí. Pro komunikaci s dětmi využíváme různé kreativní pomůcky, které nám umožňují o těžkých tématech s dětmi mluvit ve formě hry.

Co je potřeba pro přihlášení?

V případě, že se rozhodnete své dítě do tohoto kroužku přihlásit, je nutný souhlas obou rodičů. Důvodem je minimalizace případných konfliktů mezi rodiči a aktivní spolupráce průvodců s rodiči a dítětem. 

                                      

                                      PROBÍHAJÍCÍ PROGRAMY PRO DĚTI:                                                                                                                                                                                                                

 

                                                     Kroužek v Olomouci 

Místo konání:  Rodinné centrum OLIVY, 8.května 27, Olomouc (naproti kostela sv. Mořice – průjezdem do dvora, v prvním patře)

  Termín: 10. 09. 2019 – 03. 12. 2019 (celkem 12 setkání s dětmi)

  Počet a věk dětí: 7 – 12 let, max. počet 10dětí.  Pro otevření kroužku je třeba alespoň 6 dětí.

  Čas:  pondělí 15:30 – 17:00

  Průvodci: Ondřej Toth, Tereza Vránová  

 V případě přihášení dítěte kontaktujte průvodce:

 Tereza Vránová 774 989 128 detskypruvodce@gmail.com

 

 

 

                                                          Kroužek v Tachově 

Místo:  Centrum podpory rodiny, Rokycanova 4, Tachov

Termín: 24. 09. 2019 – 10. 12. 2019 (celkem 12 setkání s dětmi)

  Počet a věk dětí: 7 – 12 let  

  Čas:  úterý 16:00 – 17:30 

  Cena: hrazeno z projektu neziskové organizace Místní akční skupina (MAS) Zlatá cesta o.p.s.

  Průvodci: Mgr. Markéta Klausová, Bc. Kristýna Stolcová

 V případě přihášení dítěte kontaktujte průvodce: Bc. Kristýna Stolcová

na tel. kontaktu 734 318 322, nebo přes mail: cpr.tachov@kotec.cz

 

 

                                                          Kroužek v Hodoníně 

Místo:  Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z. s.
Štefánikova 288/15
69501 Hodonín

Termín: 24. 09. 2019 – 10. 12. 2019 (celkem 12 setkání s dětmi)

  Počet a věk dětí: 7 – 12 let  

  Čas:  úterý 16:00 – 17:30 

   Průvodci: Gabriela Kristová, DiS.

 V případě přihášení dítěte nás kontaktujte: +420 606 415 329, kristova@cprhodonin.cz