Dětský průvodce rozvodem, z.s. byl založen za účelem pomoci, podpory, doprovázení
a edukace rodin, které se ocitly v situaci, kdy dojde/dochází/došlo k rozpadu rodiny vlivem rozvodu/rozchodu rodičů. Dále si klade za cíl působit v oblasti vzdělávání, provázení a mentoringu odborníků především v pomáhajících profesí.

 

Naše činnost se zaměřuje na: 

 1. Podporu, motivovaci, edukaci a provázení rodin s dítětem/dětmi, které budou procházet/procházejí/prošly rozvodem/rozchodem prostřednictvím poradenství a dalších odborných služeb (konzultace, právní či sociálně - právní poradenství, podpůrné sdílecí skupiny pro děti i dospělé, psychologické konzultace, zapojení peer konzultantů, koučink, workshopy, besedy, přednášky apod.).
 2. Vytváření, ověřování a šíření nových či inovativních metody sociální práce
  s rodinami s dítětem/dětmi viz bod 1.
 3. Poskytování vzdělávání (v akreditovaných či neakreditovaných kurzech)
  a metodické vedení pracovníků v pomáhajících profesích (sociální pracovníci, psychologové, učitelé, výchovní pracovníci).
 4. Vytváření akreditovaných i neakreditovaných vzdělávacích programů pro pracovníky v pomáhajících profesích a šíření do krajů po celé ČR. 
 5. Realizování osvětových akcí pro širokou laickou i odbornou veřejnost. 
 6. Realizování a současně i šíření mezioborové spolupráce při podpoře rodin v rozvodové/rozchodové situaci, podporování a propojování odborníků, kteří pracují s dítětem/dětmi v období před/během/po rozpadu rodiny např. sociální pracovníci, psychologové, advokáti, soudci, psychologové, koučové, pedagogičtí pracovníky, apod. 
 7. Informování veřejnosti o dostupných službách v oblasti pomáhajících profesí. 
 8. Pořádání motivačních a vzdělávacích setkání s dalšími odborníky v rámci podpory a sdílení dobré praxe s rodinami s dítětem/dětmi viz bod 1. 
 9. Zajišťování osvěty v oblasti Sandplay/Sandtray metody pro děti a dospělé.
 10. Připravování a realizování podpůrných doprovázejících skupin a programů z oblasti expresivních terapií pro děti i dospělé