Dětský průvodce světem rozvodu dostal v březnu 2017 právní formu, jako zapsaný spolek. Nyní vystupujeme pod názvem Dětský průvodce rozvodem, z.s. 

Naším cílem je podporovat a pomáhat dětem a jejich rodičům v situaci, kdy došlo/dochází/dojde k rozpadu rodiny vlivem rozvodu/rozchodu rodičů a to prostřednictvím následujících aktivit:

 

  • realizace podpůrných dětských skupin pod názvem „Dětský průvodce světem rozvodu“
  • pořádání besed a vzdělávacích aktivit zaměřených na rodinu v krizi
  • poradenství v oblasti rozvodové problematiky.