Chcete se stát průvodcem programu Dětský průvodce světem rozvodu? Nebo se jen dozvědět více informací o způsobu práce s dětmi v období rozpadu rodinyKURZY JE MOŽNÉ USPOŘÁDAT PRO SKUPINY PO DOMLUVĚ I V JINÉM MĚSTĚ.

 

 

 

Nabídka kurzů:

Úvod do specifik práce s dětmi ve věku 6 - 12let v období rozpadu rodiny

Forma: prezenční, rozsah: 8 vyučovacích hodin 

Kurz je akreditován MPSV

Kurz je určen pro sociální pracovníky v přímé péči s dětmi - sociální pracovníci, pracovníci na úřadě OSPOD, pedagogové, výchovní poradci, psychologové

Termín a místo: individuální domluva s lektorkou

Cena kurzu: 1.450Kč (cena může být odlišná dle počtu přihlášených účastníků).

Lektorka: Bc. Tereza Vránová

Cíl kurzu: 

Cílem vzdělávacího kurzu je seznámit účastníky, kteří pracují v přímé péči s dětmi tj. sociální pracovníci a pracovníci na úřadě (OSPOD) se specifickou metodou práce s dětmi ve věku 6 - 12let v období rozpadu rodiny. Dva průvodci/lektoři provází dětskou skupinu o velikosti min.6 a maximálně 12 dětí v rovině prožitku, hravou a nenásilnou formou. Nejedná se o diagnostickou metodu. Důležité jsou prožitky dětí na každém setkání, sdílení podobné životní zkušenosti ve skupině ve smyslu podpory, ocenění, povzbuzení. Jedná se tedy o efektivní, hravý, zábavný a edukační nástroj, se kterým můžete snáze proniknout do dětského světa. Vzdělávací kurz nabízí rámcové seznámení s tématy týkající se rozvodu/rozchodu, specifika vývojového období mladší školní věk a jeho význam při výběru dětí do programu, prožívání dětí a změny spojené s rozpadem rodiny.  Dětská skupina funguje od roku 2012, kdy začínala v Olomouci a postupně se šíří do dalších měst v ČR např. Tachov, Hodonín, Nový Jičín, Třebíč, Přerov, atd. Účastníci si vyzkouší některé modelové situace v praktickém cvičení.

Nový způsob práce s dětmi ve věku 6-12let v období rozpadu rodiny aneb Dětský průvodce světem rozvodu

 

Forma: prezenční, rozsah: 24 vyučovacích hodin 

Kurz je akreditován MPSV

Kurz je určen pro sociální pracovníky v přímé péči s dětmi - sociální pracovníci, pracovníci na úřadě OSPOD, pedagogové, výchovní poradci, psychologové

Vstupní požadavky: praxe min. 2 roky praxe s dětmi 

Lektoři: Bc. Tereza Vránová, Mgr. Ondřej Toth, Mgr. Tereza Chobotská a dramaterapeutky Mgr. Martina Schotliová, Mgr. Zlata Brůžková (lektoři se střídají)

Termín a místo: individuální domluva s lektory

Cena: 4.100Kč (cena může být odlišná dle počtu přihlášených účastníků)

Cíl kurzu:
Cílem vzdělávacího kurzu je prohloubení dovedností vedení rozhovoru s dítětem a získání informací a dovedností o novém způsobu práce s dětmi  za pomoci sdílení a podpory vrstevníků formou skupinové práci s dětmi, kde průvodci (lektoři) pracují se skupinou 6 – 12 dětí v rovině prožitku a to hravou a nenásilnou formou. Důležité jsou prožitky dětí na každém setkání, se kterými skupina může pracovat ve smyslu podpory, ocenění, povzbuzení a sdílení. Jedná se tedy o efektivní, hravý, zábavný a edukační nástroj, se kterým můžete snáze proniknout do dětského světa. Nejedná se o diagnostiskou metodu. Kurz je určen pracovníkům v přímé péči s dětmi tzn. sociální pracovníci, učitelé, vychovatelé, psychologové, atd. Každý účastník si vyzkouší techniky na sobě a bude moci zjistit, jakým způsobem fungují a jakým způsobem a s pomocí jakých technik se vede dětská podpůrná skupina. Ochutnávkou bude uvedení do technik dramaterapie a jejich využití při práci s dětskou skupinou. Závěr třídenního vzdělávání je písemné vypracování zadaného úkolu a jeho prezentace před skupinou účastníků kurzu.