Chcete se stát lektorem programu Dětského průvodce světa rozvodu? Nebo se jen dozvědět více informací o této specifické formě práce s dětmi v období rozpadu rodinyKURZY JE MOŽNÉ USPOŘÁDAT PRO SKUPINY PO DOMLUVĚ I V JINÉM MĚSTĚ.

 

 

 

Nabídka kurzů:

Úvod do specifik práce s dětmi ve věku 6 - 12let v období rozpadu rodiny

Forma: prezenční, rozsah: 8 vyučovacích hodin 

Kurz je akreditován MPSV

Kurz je určen pro sociální pracovníky v přímé péči s dětmi - sociální pracovníci, pracovníci na úřadě OSPOD, pedagogové, výchovní poradci, psychologové

Termín a místo: individuální domluva s lektorkou, Olomouc

Cena kurzu: 1.450Kč (cena může být odlišná dle počtu přihlášených účastníků).

Lektorka: Bc. Tereza Vránová

Cíl kurzu: 

Seznámit účastníky, kteří pracují s dětmi, se specifickou metodou sociální práce s dětmi ve věku 6 - 12let v období rozpadu rodiny. Průvodce programu provází dětskou skupinu jednotlivými tématy, které se vztahují k období, kdy dochází nebo i došlo k rozpadu rodiny. Skupinka dětí dává prostor ke sdílení emocí, prožitků, obav a potřeb a to hravou a nenásilnou formou. Důležité jsou prožitky dětí na každém setkání, se kterými skupina může pracovat ve smyslu podpory, ocenění, povzbuzení a sdílení. Jedná se tedy o efektivní, hravý, zábavný a edukační nástroj, se kterým můžete snáze proniknout do dětského světa. Kurz nabízí rámcové seznámení s tématy týkající se rozvodu/rozchodu, specifika vývojového období mladší školní věk a jeho význam při výběru dětí do programu, prožívání dětí a změny spojené s rozpadem rodiny. Dále se účastníci dozvědí o programu, který již 6 rokem pomáhá v Olomouckém kraji dětem v období, kdy se jim rodiče rozvádí/rozchází. Účastníci si vyzkouší některé modelové situace v praktickém cvičení.
 

Nový způsob práce s dětmi ve věku 6-12let v období rozpadu rodiny aneb Dětský průvodce světem rozvodu

 

Forma: prezenční, rozsah: 16 vyučovacích hodin 

Kurz je akreditován MPSV

Kurz je určen pro sociální pracovníky v přímé péči s dětmi - sociální pracovníci, pracovníci na úřadě OSPOD, pedagogové, výchovní poradci, psychologové

Vstupní požadavky: praxe min. 2 roky praxe s dětmi 

Lektoři: Bc. Tereza Vránová a dramaterapeutka Mgr. Martina Schotliová

Termín a místo: individuální domluva s lektorkami, Olomouc

Cena: 2.650Kč (cena může být odlišná dle počtu přihlášených účastníků)

Cíl kurzu:
Cílem vzdělávacího kurzu je prohloubení znalostí vedení rozhovoru s dítětem, získání informací o způsobu práce s dětmi ve skupině (principy fungování) a využití dramaterapeutické výchovy při práci s dětmi v období rozpadu rodiny. Průvodce pracuje se skupinou 7—10 dětí v rovině prožitku a to hravou a nenásilnou formou. Nejedná se o diagnostickou ani terapeutickou pomoc. Důležité jsou prožitky dětí na každém setkání, se kterými může skupina pracovat ve smyslu podpory, ocenění, povzbuzení a sdílení. Jedná se tedy o efektivní, hravý, zábavný a edukační nástroj, se kterým můžete snáze proniknout do dětského světa. Pro každého účastníka bude připravena možnost si vyzkoušet techniky na sobě a zjistit, jakým způsobem fungují a jak je využít v praxi.